FANDOM


Sigmundo "Alam mo ba, Raimundo, ang mga eksoplaneta?"
Raimundo "Hindi. Ano iyon?"
Sigmundo "Ang mga eksoplaneta ay mga planetang lumilibot sa ibang bituwing hindi ating Araw..."
Raimundo "Totoo ba iyon? Ngayon ko lang narinig iyon!"
Sigmundo "Parang may uang ka na naman sa ulo... Noong pang dekadang nobentang nagsimula ang deteksiyon... Mga libu-libo na ang nakita."
Raimundo "Ang galing, a!"
Sigmundo "Talaga!"

Televido (talk) 23:25, Hulyo 24, 2015 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.