FANDOM


Naruto Map

Daigdig ni Naruto

Ang worldbuilding (literal sa Tagalog: paggawa ng daigdig) ay ang proseso ng paggawa ng daigdig na sa pamamagitan ng imahinasyon, kadalasang naiugnay sa buong piksiyonal na sansinukob o fictional universe.

Heopiksiyon o geofiction naman ang paggamit ng guni-guni sa paggawa ng mga mapang piksiyonal na puwedeng may istoryang kasali. Kaugnay ang heopiksiyon sa paggawa ng mga mundong guni-guni (sa Ingles: conworlding).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.